Nhieu truyen audio moi update

9 truyen ngan

 1. Nguoi Linh Khong Co So Quan – Nhu Xuyen 0 Nam Phong Cam Thu
 2. Len Nui Tim Chong – Tran Thi Dong Phuong – Hong Hanh
 3. Nguoi Thieu Phu Trong Mua Phun Giua Nui Rung Viet Bac – Doan Trong Hieu
 4. Xam – Song Thao – Bich Ha – Nguyen Dinh Khanh
 5. Chuyen Tinh Nua Dem – Xa Cuc Lam
 6. Hay Cam Hoa Vao Binh Kho Nuoc
 7. Luc Tra Chanh – truyen hay ngoai quoc
 8. Me Oi Dung Khoc – Viet Phuong – Bach Nga
 9. Phien Cho Tet Chi Co Mot Nguoi – Cam Li Nguyen Thi My Thanh

Nhieu Truyen cua Kim Dung

 1. Kim Dung: và các Tác Phẩm – Phạm Tú Châu, do Tuyết Lê đọc
 2. Trâu Trong Tiểu Thuyết Kim Dung và Đền Thờ Trâu Nghĩa Dũng – do Bích Hà và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc
 3. Kim Dung: Tình Yêu Trong Tiểu Thuyết Kim Dung – đài VOVN (2 tập)
 4. Kim Dung: Tác Phẩm Và Nhân Vật – Vương Trùng Dương, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc (2 tập)
 5. Kim Dung: Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ – đài VOVN (3 tập)
 6. Kim Dung Giữa Đời Tôi: Thơ Và Nhân Vật Tiêu Phong – Vũ Đức Sao Biển, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc
 7. Kim Dung Giữa Đời Tôi: Kiếm – Vũ Đức Sao Biển, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc
 8. Kim Dung: Bình Luận Về Tiếu Ngạo Giang Hồ – đài VOVN
 9. Kim Dung: Bàn Về Nhà Văn Kim Dung – đài VOVN

images14