+1 610 383-7843 support@vnunited.com Coatesville, PA 19320

Vietnamese audio books Co Be Fadette

Truyện dài: Cô bé Fadette – La Petite Fadette Tác giả: George Sand Dịch giả: Nguyễn Trọng Định Người đọc: Thủy Tiên “Cô bé Fadette” gợi cho tôi nhớ về những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, về những kết thúc bằng hạnh phúc viên mãn tưởng chừng như khó lòng hiện hữu […]

Read More »